Układ paliwowy Trateo Ltd.

Głównym zadaniem układu paliwowego zasilającego silniki spalinowe jest napełnienie cylindrów paliwem i powietrzem w sposób, gwarantujący prawidłowy przebieg spalania, oraz w ilości odpowiadającej chwilowemu obciążeniu silnika, czyli w ilości gwarantującej powstanie energii cieplnej. Do niedawna stosowane były dwa podstawowe sposoby zasilania silników: gaźnikowe oraz wtryskowe. Zasilanie gaźnikowe ze względu na liczne wady i niedoskonałości jest coraz rzadziej stosowane. W układzie wtryskowym paliwo jest wtryskiwane przez pompę wtryskową w czasie suwu sprężania, na krótko przed osiągnięciem przez tłok górnego skrajnego położenia.