Układ wydechowy Trateo Ltd.

Układ wydechowy w silniku spalinowym to zespół elementów, których zadaniem jest odprowadzenie spalin z silnika oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez silnik. Spaliny, wytłaczane z cylindra trafiają do kolektora wydechowego, następnie są kierowane do pierwszego odcinka rury wydechowej, a następnie do tłumika. W silnikach, które zasilane są benzyną bezołowiową, układ wydechowy pełni dodatkową funkcję, oczyszcza spaliny, które po opuszczeniu kolektora wydechowego kierowane są do katalizatora, gdzie są dopalane.
W skład układu wydechowego wchodzi kilka elementów: kolektor wylotowy z rurą wydechową, tłumik lub tłumiki oraz katalizator - reaktor katalityczny.